پل صدر

استرونگ هلد ایران | 6 سال پیش

پروژه بزگراه طبقاتی صدر-ایران - تهران بهمن 91

اجرای عملیات تنیدگی بخشی از سرستونها

-کارفرما: شهرداری تهران

-پیمانکار اصلی:موسسه شهید رجایی

-طراح پل: شرکت کرانه به کرانه پارس

-Q.C:شرکت مهندسین مشاور هگزا

-توضیح:با توجه به تک پایه بودن این پل(عدم وجود فضای کافی جهت زدن پایه دیگر در بزرگراه صدر)و عرض زیاد این پل (در حدود 18 متر)برای وصل کردن و نگه داشتن قطعات پیش ساخته سر ستونهای این پل

از تکنیک پس تنیدگی در این پروژه استفاده شد.

سر ستونهای هریک از این ستونها از 6 قطعه پیش ساخته اصلی تشکیل شده بود که به صورت متقارن در طرفین ستون(در هر طرف سه سگمنت)قرار میگرفت و قطعه میانی به صورت بتن در جا در کارگاه ریخته

می شد (قطعه صفر)و برای یکسان شدن و زیبایی کار از یک روکش پیش ساخته در روی بتن در جا استفاده میشد.در نهایت بعد از اتصال این هفت قطعه به یکدیگر با میله های پر مقاومت دیویداگ ، کابلهای پیش تنیدگی

از داخل غلافهایی که قبلادر سگمنت های پیش ساخته (با مسیرهای منحنی )تعبیه شده بود عبور میکرد و سپس این کابلها به وسیله جکهای  500 یا 600 یا 1000 تن کشیده میشد.


شایان ذکر است که در هر یک از این سر ستونها 22 غلاف با 19 رشته کابل پر میشد.به هر یک از این کابلها در حدود 20 تن نیرو اعمال میشد پس نیروی تنیدگی کلی اعمال شده به هر سر ستون برای نگه داشتن وزن

قطعات سر ستون وزن عرشه پل و بار زنده و مرده بهره برداری در حدود 22x19x20=8360 تن نیرو می باشد.


آلبوم: پل صدر

سرستونها

استرونگ هلد ایران

توسط استرونگ هلد ایران

طراح و مجری سازه های پیش تنیده

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!