پروژه آزاد راه کرج بیلقان

پروژه پل B1 بیلقان آزاد راه کرج پیش تنیدگی

پروژه پل B۱ روی رودخانه کرج و بر روی تصفیه خانه بیلقان واقع شده است این پل به ارتفاع ۱۳۰ متر، دهانه ۱۸۰ متر و طول یک هزار و ۵۰ متر بلندترین پل خاورمیانه محسوب می شود و پیچیده ترین پل کشور به لحاظ مهندسی است.

سینا صفایی

سینا صفایی

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید